Vrácení zboží
 
 
Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné čtrnáctidenní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14-ti kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 

Kde zboží vrátit

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to zasláním zboží na adresu:

 

 Reklamační oddělení KALHOTY-KB.CZ

 Dana Kulíková

 Mlýny 78

 407 45 Kytlice

 

Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosím, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, abyste předešli možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30ti dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Je dobré vědět

 

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto mají KALHOTY-KB.CZ právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budou mít KALHOTY-KB.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.)

 

Dodržení čtrnáctidenní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, stačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

 

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

 

Stručný na závěr

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do čtrnácti kalendářních dnů.

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den čtrnáctidenní lhůty. V tento den jej můžete odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Při vrácení zboží Vám bude vrácena pouze částka za zboží, ne za dopravné.

 

 

Nákupní košík

košík je prázdný